Jyväskylän kesäyliopisto

PSYKOTERAPIA- JA OHJAUSTAITOJEN PERUSVALMIUDET (30 OP)

Aika:

16 - 17.1., 6-7.3, 25 - 26.4., 29 - 30.5., 19 - 20.6, 14 - 15.8., 17-18.9,

30 - 31.10, 20 - 21.11., 3 - 5.12. 

Kohderyhmä:

Psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, esim. sosiaali- ja terveysalan, koulutoimen, nuorisotyön ja seurakuntien työntekijöille.

Tavoitteet

 • antaa yleisnäkemys psykoterapiaan
 • lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
 • antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä.
 • Koulutus ei anna psykoterapeutin pätevyyttä. Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 tuntia).

Toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä.

Koulutuksen rakenne:

Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjausseminaarit (yhteensä 20 seminaaripäivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö.

Sisältö

 • Orientoiva vaihe
 • Psykoterapeuttiset valmiudet
 • Oma persoona työvälineenä
 • Työnohjaus, case-työskentely ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Teoriaopetuksen pääotsikot

 • Psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen perusteet
 • Mitä psykoterapia on ja mitä työnohjaus on?
 • Mielenterveys ja sen järkkyminen
 • Oma persoona työvälineenä
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja psykoterapeuttiset menetelmät
 • Psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä
 • Kriisit ja traumat, teorian ja hoidon perusteet
 • Paripsykoterapian perusteet
 • Perheterapian perusteet
 • Lapset ja nuoret, keskeiset kehityksen ja kasvun edellytykset ja hoidon pääpiirteitä
 • Ryhmät, ryhmäkäyttäytyminen ja ryhmäilmiöt sekä ryhmäterapia
 • Psykoterapeuttina toimiminen
 • Oman kehittämistyön esittely ja arviointi

Kouluttajat:

Kouluttajat ovat omassa työssään kehittäneet psykoterapiamenetelmiä. Pääkouluttajilla on vaativan erityistason psykoterapeutin ja kouluttajan/työnohjaajan pätevyys.

Hinta:

1250€ / lukukausi, yhteensä 2500€ (+alv).
Opiskelijaksi hakeutuva voi tiedustella MYÖS rahoitusta omasta oppisopimustoimistosta, tai TE-toimistosta tai yhdessä työnantajan kanssa oman alueen ELY-keskuksesta, jos opiskelija on työsuhteessa. Tällöin kyseeseen tulee ns. TÄSMÄ-koulutusrahoitusmalli, joka on yhteishankintakoulutusta. Lisätietoja koulutuksen rahoitukseen liittyvissä asioissa voi kysyä Mikko Haaralaltamikko.haarala@psyk.fi 050-4086375.

Ilmoittautuminen:

30.11.2012 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.  Haku tapahtuu täyttämällä Suomen psykologisen instituutin hakulomake verkossa:http://www.psyk.fi/content/haku-psykoterapia-ja-ohjaustaitojen-peruskoulutus

Lisätietoja:

Kesäyliopiston rehtori Leena Meriläinen leena.s.merilainen@jyu.fi tai Suomen psykologinen instituutti Mikko Haarala.

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot